publicaties

Het Gesprek, deel I: Bouwsteen voor de nieuwe modelverordening Wmo

04-01-2016

Dit boekje gaat in op het 'wie, wat en waarom' van het Gesprek. Met onder meer: doel, onderwerpen, deelnemers, oplossingsmogelijkheden en voorbeelden.

In deze brochure maakt de VNG nadrukkelijk onderscheid tussen enerzijds: het samen bespreken van de ondersteuningsbehoefte, het vaststellen van het te bereiken resultaat en de mogelijke oplossingen daartoe, en anderzijds: het beoordelen van een aanvraag. Het eerste noemt de VNG het Gesprek, het tweede beoordeling. Hoe breed het Gesprek over de ondersteuningsbehoefte is, zal van situatie tot situatie verschillen. Het Gesprek en de formele beoordeling van een individuele aanvraag zijn daarmee verschillende zaken, ook al loopt het in de praktijk wel eens door elkaar.

→ Download
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/publicaties/het-gesprek-deel-i-bouwsteen-voor-de-nieuwe-modelverordening-wmo