publicaties

Handreiking keukentafelgesprek voor mensen met visuele beperkingen

01-01-2015

Het keukentafelgesprek is een belangrijk onderdeel van de procedure naar het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening. Deze leidraad geeft 31 aanbevelingen om de rol van de burger met een visuele beperking of doofblindheid bij het keukentafelgesprek te versterken. Wat betekent dit voor de inrichting van het keukentafelgesprek door uw gemeente en hoe kan de burger daarin een krachtige positie innemen?

→ Download
http://www.aandachtvooriedereen.nl/nieuws-van-avi/nieuw-handreiking-keukentafelgesprek-voor-mensen-met-visuele-beperkingen-4194.html