publicaties

Handreiking ‘Adviezen bij het keukentafelgesprek’

01-01-2015

Het keukentafelgesprek is belangrijk om maatschappelijke ondersteuning te verkrijgen. Deze leidraad geeft 25 aanbevelingen om de rol van de burger bij dat keukentafelgesprek te versterken.

Het keukentafelgesprek is een belangrijk onderdeel van de procedure naar het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening. Wat betekent dit voor de inrichting van het keukentafelgesprek door uw gemeente en hoe kan de burger daarin een krachtige positie innemen?

Deze leidraad schetst mogelijkheden en kansen voor gemeenten en burgers bij het keukentafelgesprek. De leidraad is opgesteld voor:

  • Wmo-raden die hun gemeente kritisch willen volgen en adviseren
  • cliëntenorganisaties die hun leden willen informeren
  • individuele burgers die willen weten wat hun positie is.

De leidraad volgt stapsgewijs de stappen in de gemeentelijke procedure. We beginnen telkens met de beschrijving van een specifieke stap. Daarna volgen aanbevelingen voor burgers: waar moeten zij op letten, wat kunnen ze zelf doen?

→ Download
http://www.aandachtvooriedereen.nl/nieuws-van-avi/handreiking-adviezen-bij-het-keukentafelgesprek-4165.html