publicaties

Ervaringen & tips van Wmo-gespreksvoerders

31-12-2015

Welke ervaringen hebben Wmo-gespreksvoerders? Wat hebben ze nodig om 'Het Gesprek' goed te kunnen voeren? Het komt aan de orde in deze publicatie.

De publicatie is gebaseerd op interviews met gespreksvoerders, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en projectleiders. De doelgroep betreft vooal Wmo-beleidsmedewerkers die zich bezig (gaan) houden met gekanteld werken en gespreksvoerders.

Gesprek en Kanteling
'Het gesprek’ is een belangrijk onderdeel van De Kanteling. Gemeenten met een gekantelde Wmo-aanpak hebben hier nu een tijdje ervaring mee op gedaan. De VNG gaat in 'Een goed Gesprek' op zoek naar de praktijkervaringen, lessen en tips.

Niet alleen
Een gespreksvoerder heeft de opdracht om met de cliënt tot nieuwe, gekantelde oplossingen te komen. Duidelijk is dat de gespreksvoerder niet alleen kan kantelen: daar heeft hij veel andere betrokkenen in de gemeente voor nodig. En om te beginnen moet er op politiek-bestuurlijk niveau een heldere en breed gedragen visie zijn op maatschappelijke ondersteuning en het sociale domein.

→ Download