publicaties

'De financiële stromen van Rijk naar gemeenten’ bijgewerkt

21-11-2016

Een groot deel van het gemeentelijk budget komt van het Rijk. Maar op welke wijze beschikken gemeenten over die rijksgelden en onder welke voorwaarden? Het antwoord op die vragen vindt u in ‘De financiële stromen van Rijk naar gemeenten’.

De VNG heeft deze maand een nieuwe versie gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn alle aantallen en bedragen geactualiseerd en wordt extra aandacht gegeven aan decentralisatie-uitkeringen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn

  1. Gemeentefonds
  2. Groei of krimp van het gemeentefonds
  3. Specifieke uitkeringen

→ Download