BMC

Artikelen

Inzetten op preventie vraagt van gemeenten lef en sturing

21-02-2018

Onder leiding van staatssecretaris Blokhuis wordt er gewerkt aan een Nationaal Preventieakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer liet de staatssecretaris eerder deze maand weten dat niet alleen roken en overgewicht de belangrijkste thema’s worden, maar ook problematisch alcoholgebruik. In het regeerakkoord wordt er € 170 miljoen voor uitgetrokken.

→ lees meer

Beleidsparticipatie: perspectief voor de inwoner én de beleidsmaker

21-02-2018

Een ruime meerderheid van de gemeenten heeft sinds 2015 de Wmo-adviesraden verbreed naar adviesraden voor het hele sociaal domein. Naast deze nieuwe inrichting van de formele vorm van beleidsparticipatie experimenteren gemeenten meer en meer met alternatieve vormen van contact en interactie met inwoners. Na de afgelopen periode van transitie, waarbij de nadruk lag op zorgcontinuïteit en het inbedden van de nieuwe taken, is er nu meer aandacht voor de rol van de inwoner bij het oplossen van lokale vraagstukken. Hét momentum voor gemeenten om met inwoners samen op te trekken en hen daadwerkelijk positie te geven in het beleidsproces.

→ lees meer

GGD: eerste partner van de gemeente?

22-12-2017

Sinds de decentralisaties in 2015 werken gemeenten aan een samenhangende aanpak in het sociaal domein. De druk op de gemeente is groot. Gaandeweg zijn er in verschillende gemeenten financiële tekorten ontstaan in de Jeugdzorg. Door gemeenteraden wordt steeds indringender gevraagd om inzicht in resultaten en uitgaven, terwijl de transformatie tijd vraagt en nog te weinig ‘zichtbaar’ is.

→ lees meer

De beste, integrale wensen …

15-12-2017

Aan het eind van 2017 buitelen berichten over het sociaal domein over elkaar heen. Feiten, onderzoeksrapporten, meningen, oprechte zorgen en in sommige gevallen lichte stemmingmakerij laten zien dat onderwerpen als zorg, werk, inkomen, (jeugd)hulp en begeleiding aan kwetsbare inwoners blijvend actueel zijn.

→ lees meer

Historische vergissing of nieuw gewenst perspectief?

20-10-2017

Met de gemeentelijke verkiezingen in maart 2018 in het vizier is het voor menig raadslid en bestuurder tijd om de balans op te maken. Wat heeft die gigantische decentralisatie in 2015 in het sociaal domein opgeleverd?

→ lees meer

Draagkracht: nieuwe kijk op zelfredzaamheid en eigen kracht

18-10-2017

Zelfredzaamheid en eigen kracht: zelf doen zonder professionele ondersteuning? De transformatie in het sociaal domein leunt zwaar op zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen: ‘Het stimuleren en versterken van de eigen, individuele kracht is het begin. Als mensen hulp nodig hebben, wordt eerst gekeken naar het sociale netwerk en steunsysteem. Vervolgens kunnen algemene voorzieningen ingezet worden.’ Pas als het echt niet anders kan, is specialistische ondersteuning aan de orde.(1)

→ lees meer

Sociale teams: nieuwe instituties of vliegwiel in verandering?

16-10-2017

Wat is de beste rechtsvorm van een sociaal team? Moet het een zelfstandige stichting zijn? Een coöperatie? Of een verlengde KCC van de gemeente? Lastige vragen. Allerlei overwegingen spelen hierbij een rol. Moeten de medewerkers van het sociale team losstaan van hun moederorganisatie of juist met de moederorganisatie verbonden zijn om de expertise te borgen? De meeste gemeenten hebben met partners een tijdelijke regeling getroffen tot 2017. De druk op gemeenten om besluiten te nemen over de governance neemt ook toe, omdat veel moederorganisaties/partners de komende periode knopen moeten doorhakken over hun eigen voortbestaan.

→ lees meer

Na de decentralisaties in het sociaal domein werken we nu aan de transformatie. Het verder ontwikkelen van de sociale teams en het versterken van draagkracht en zelforganiserend vermogen staan daarbij hoog op de agenda, evenals de inrichting van werkprocessen, inkoop van zorg en ondersteuning, en monitoring en verantwoording. Sinds 1986 draagt BMC bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Contactgegevens

Meer van deze partner

Vernieuwen in het sociaal domein? Stuur op samenhang!

Hoe stuur je op resultaat in het sociaal domein? Voor de 90 deelnemers aan de BMC-workshop op het congres van Binnenlands Bestuur luidde het antwoord eensgezind: door te sturen op resultaat voor de inwoner.

→ Lees meer