BMC

Artikelen

Draagkracht: nieuwe kijk op zelfredzaamheid en eigen kracht

18-10-2017

Zelfredzaamheid en eigen kracht: zelf doen zonder professionele ondersteuning? De transformatie in het sociaal domein leunt zwaar op zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen: ‘Het stimuleren en versterken van de eigen, individuele kracht is het begin. Als mensen hulp nodig hebben, wordt eerst gekeken naar het sociale netwerk en steunsysteem. Vervolgens kunnen algemene voorzieningen ingezet worden.’ Pas als het echt niet anders kan, is specialistische ondersteuning aan de orde.(1)

→ lees meer

Sociale teams: nieuwe instituties of vliegwiel in verandering?

16-10-2017

Wat is de beste rechtsvorm van een sociaal team? Moet het een zelfstandige stichting zijn? Een coöperatie? Of een verlengde KCC van de gemeente? Lastige vragen. Allerlei overwegingen spelen hierbij een rol. Moeten de medewerkers van het sociale team losstaan van hun moederorganisatie of juist met de moederorganisatie verbonden zijn om de expertise te borgen? De meeste gemeenten hebben met partners een tijdelijke regeling getroffen tot 2017. De druk op gemeenten om besluiten te nemen over de governance neemt ook toe, omdat veel moederorganisaties/partners de komende periode knopen moeten doorhakken over hun eigen voortbestaan.

→ lees meer

Na de decentralisaties in het sociaal domein werken we nu aan de transformatie. Het verder ontwikkelen van de sociale teams en het versterken van draagkracht en zelforganiserend vermogen staan daarbij hoog op de agenda, evenals de inrichting van werkprocessen, inkoop van zorg en ondersteuning, en monitoring en verantwoording. Sinds 1986 draagt BMC bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Contactgegevens