nieuws

Wachtlijsten voor wijkteams Barendrecht

12-01-2018

bron: Rekenkamer Barendrecht

De wijkteams in Barendrecht hebben wachtlijsten. Hierdoor kan de gemeente niet voldoende waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld jeugdhulp, schuldhulpverlening of ondersteuning van thuiswonende ouderen. Wijkteams moeten inwoners soms doorverwijzen naar specialistische hulp, maar ook voor die hulp bestaan wachtlijsten, met name voor jeugdhulp. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘Een taak voor de boeg – onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams’.

In januari 2015 is de gemeente gestart met vier wijkteams. Deze teams moeten ondersteuning bieden aan inwoners bij uiteenlopende problemen, zoals gedrags- en opvoedingsproblemen van jeugdigen, ouderenproblematiek, overbelasting van mantelzorgers, relatieproblemen en schuldenproblematiek. De gemeente wil dat cliënten zich na enkele maanden ondersteuning door het wijkteam weer zelf redden, eventueel met hulp van het eigen sociaal netwerk (familie, vrienden of vrijwilligers) of een andere voorziening in de eigen buurt (zoals vrijwilligerswerk of een welzijnsorganisatie). Als het wijkteam het probleem niet met kortdurende hulp kan oplossen, dan moet het inwoners doorverwijzen naar andere professionele hulpverleners, zoals specialistische jeugdhulp of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

In de praktijk blijken cliënten echter vaak langer hulp nodig te hebben van het wijkteam. De rekenkamer concludeert dat wijkteams hierdoor minder tijd hebben om nieuwe cliënten te helpen en dat mede hierdoor wachtlijsten zijn ontstaan. De verwachting van de gemeente dat cliënten zich na enkele maanden weer zelf kunnen redden of met hulp van het eigen sociaal netwerk, is veelal niet uitgekomen. Ook blijkt uit het rapport van de rekenkamer dat de wijkteams er nauwelijks in zijn geslaagd om organisaties in de buurt in te schakelen bij de ondersteuning van cliënten. Wijkteamleden hebben te weinig tijd om contacten met deze organisaties te leggen, onder meer omdat zij veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Het lukt wijkteams vaak ook niet om ervoor te zorgen dat cliënten snel hulp krijgen van andere professionele hulpverleners. Voor die andere voorzieningen bestaan namelijk eveneens wachtlijsten, met name voor specialistische jeugdzorg. Cliënten die wachten op specialistische hulp, blijven vaak gedurende die wachtperiode ondersteuning ontvangen van het wijkteam.

De rekenkamer concludeert dat veel knelpunten in het functioneren van wijkteams al sinds 2015 bestaan, maar door de gemeente nog niet adequaat zijn aangepakt. Volgens de rekenkamer moet de gemeente signalen uit de praktijk van wijkteammedewerkers eerder en beter oppakken. De rekenkamer beveelt de gemeente verder aan om te bezien of de verwachtingen van zelfredzaamheid en het eigen sociaal netwerk van cliënten wel realistisch zijn. De rekenkamer beveelt ook aan om in ieder geval tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te trekken om de wachtlijsten weg te werken. Het college neemt niet alle aanbevelingen van de rekenkamer over. Zo wil het college nog geen extra medewerkers aantrekken om de wachtlijsten weg te werken.

Rapport: Een taak voor de boeg. Onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams

Meer van Sociaalweb

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer

Van onze partners

E-Learning voor sociale wijkteams

→ Lees meer