nieuws

Top 10 van best gelezen blogs in 2016

12-01-2017

Welke blogs zijn in 2016 het meest gelezen door bezoekers van de website van Sociaalweb? Wat vonden onze lezers belangrijk? U leest het in de top 10 van best gelezen blogs.

De stekker uit de sociale wijkteams / Klaas Mulder
In 90% van de gemeenten wordt gewerkt met sociale wijkteams. Wat acht jaar geleden begon met een bloembol in Leeuwarden kleurt nu het sociale beleid in heel Nederland. Of moeten we zeggen dat Nederland is overwoekerd? De twijfels over de effectiviteit zijn groot, maar er is een enorme groep mensen die zich verbonden heeft aan deze oplossing en hoopt dat we nog voldoende aan kunnen sleutelen om de resultaten te verbeteren. Klaas Mulder denkt dat we beter even flink kunnen zijn en de stekker eruit moeten trekken.

Het faillissement van de transformatie in het sociaal domein / Mark T. van Erwt
De transitie is gelukt, de bezuiniging is binnen. De transformatie is bij voorbaat failliet. Er is geen draagvlak bij de mensen voor een transformatie omdat vooral zij de dupe ervan zijn. De redactie van Sociaalweb ontving een ingezonden brief van een bezorgde burger over de huidige staat van het sociaal domein in Nederland.

De bijstand en door rood rijden / Mr. Evelien Meester
Ik heb ooit een boete gekregen voor het ‘met vier wielen op de stoep parkeren in de wijk Feyenoord in Rotterdam’. Nu zat ik die betreffende dag keurig op mijn werk in Utrecht terwijl de auto thuis voor de deur stond, maar dat is voor nu niet interessant. Wat wel interessant is, dat ik die boete van € 90,- zomaar toegestuurd kreeg. Niemand heeft mij gevraagd of ik expres op de stoep ben gaan staan met de auto en niemand heeft gevraagd of ik de boete eigenlijk wel kon betalen. En dat is een interessant fenomeen. Waarom?

Waartoe is de gemeente verplicht volgens het VN-Verdrag? / Frank Kemper
Medio juli is het eindelijk zo ver: het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is dan van kracht. Het besluit om te gaan ratificeren is half juni gepubliceerd in de Staatscourant. Krachtens de wet op het referendum geldt een wachttijd van 30 dagen, waarin burgers kunnen vragen om een volksraadpleging. Naar verwachting gaat dat niet gebeuren.

Persoonsgebonden budget en mantelzorg: een lastig duo / Wim Peters
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een fantastische uitvinding, het stelt mensen met een beperking in staat baas te worden over hun zorg. Dat is onder de AWBZ een eigen leven gaan leiden: het pgb werd ook een bron van inkomen, waarbij vaak het doel van het pgb uit het oog werd verloren.

Moet de gemeente de kosten van het beheer pgb wel vergoeden / Wim Peters
Moet de gemeente de kosten betalen voor het beheer van het persoonsgebonden budget in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) door de bewindvoerder? De Centrale Raad van Beroep is daar in haar uitspraak van 21 mei 2015 heel helder over.

Participatiewet ook open voor mensen met groot vermogen / Wim Eiselin
Per 1 april 2016 treedt de wet vrijlating lijfrenteopbouw in werking. Deze wet wijzigt onder meer de Participatiewet. Wie de nieuwe regeling goed weet uit te nutten kan een groot vermogen vrijspelen, dat kan oplopen tot € 250.000 (bij een gezin het dubbelen).

Koop het zelf / Klaas Mulder
Bezuinigingen op zorg en welzijn komen voor een belangrijk deel terecht bij mensen die voldoende inkomen of vermogen hebben om een hogere eigen bijdrage te betalen. Dat was ook de bedoeling, want we wilden samen af van de fouten van de tweede soort: subsidie geven aan mensen die het niet nodig hebben. Maar dat betekent niet dat deze mensen het nu ineens wel helemaal zelf redden. De sociale sector moet snel aan de bak met de versterking van de verzorgingsmarkt: maatschappelijke diensten waarvoor de gebruiker zelf betaalt.

Wordt ons vangnet een afvoerputje / Mr. Evelien Meester
Bijstand (Participatiewet) is van oudsher het laatste vangnet voor mensen die niet meer zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Via ‘algemene bijstand’ voor alle gebruikelijke kosten als boodschappen en huur en via bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. We zien nu een reeks effectieve bezuinigingen buiten de bijstand, waar de groep minima echt onder lijdt. Deze bezuinigingen worden vrij gemakkelijk op de bijstand afgewenteld. Maar hoe moeten gemeenten dat opvangen? En is het wel acceptabel dat we stellen dat een bezuiniging geslaagd is en we vervolgens met opgeheven vinger naar de gemeente wijzen omdat ze tekorten hebben op het bijstandsbudget?

Wat houdt autisme in? / Cynthia Reindersma
Er wordt steeds meer aandacht besteed aan autisme in Nederland, en dat is ook wel nodig want inmiddels heeft 0,5 tot 1 (afhankelijk naar welk onderzoek je kijkt) op de 100 mensen autisme. Dat het aantal oploopt is iets wat zeker is, in de jaren 70 kreeg 2 tot 5 op de 10.000 mensen de diagnose autisme.

Meer van Sociaalweb

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer

Van onze partners

E-cursus: Transities in het sociaal domein 2017

→ Lees meer

E-Learning voor sociale wijkteams

→ Lees meer