nieuws

Subsidie voor betere ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking

05-12-2017

bron: ZonMw

Mensen met een licht verstandelijke beperking (al dan niet met verward gedrag) komen vaker dan gemiddeld in aanraking met het veiligheidsdomein. Vaak hebben ze levenslang en op meerdere domeinen hulp en ondersteuning nodig. U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak een minder goed sociaal aanpassingsvermogen. Ze lopen een verhoogd risico op leerproblemen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk dat professionals uit het veiligheids-, sociale en zorgdomein een verstandelijke beperking tijdig herkennen en de juiste benadering kiezen. Dit levert minder verward gedrag en geweld op.

De subsidieoproep

Gemeenten kunnen in samenwerking met (lokale) zorg-/welzijnsaanbieders, justitiële organisaties, kennis-/onderwijsinstellingen en cliëntvertegenwoordigers/naasten subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten. De projecten dragen direct en concreet bij aan een integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking (al dan niet met verward gedrag) die met het veiligheidsdomein in aanraking komen. Denk hierbij aan (on)veiligheid, overlast, criminaliteit en slachtofferschap.

De deadline voor het aanvragen van subsidie is 30 januari 2018, 14.00 uur.

Gerelateerde subsidieoproep

Voor een betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking met verward gedrag kunt u ook subsidie aanvragen via de subsidieoproep Regionale aanpak verward gedrag. De belangrijkste verschillen met de subsidieoproep ‘Integrale domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ zijn:

  • Gemeenten én praktijkorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor het in de praktijk regionaal toepassen van één of meerdere bouwstenen van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.
  • Binnen de oproep Regionale aanpak verward gedrag is het niet noodzakelijk het veiligheidsdomein te betrekken; een project kan bijvoorbeeld voornamelijk zijn gericht op preventie en vroege signalering.

De deadline voor deze subsidieoproep is 16 januari 2018, 14.00 uur.