nieuws

Rechterlijke uitspraak over bestedingsvrijheid pgb

07-09-2016

bron: VNG

De meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Holland heeft op 21 juli een opmerkelijke uitspraak gedaan in een pgb-zaak tegen gemeente Haarlemmermeer. De VNG is van mening dat deze uitspraak van belang is voor het pgb-beleid van andere gemeenten.

Uitspraak

De uitspraak van de rechtbank luidt dat de pgb-houder vrij is het pgb te besteden tot het maximale door het college vastgestelde bedrag, zolang het beoogde resultaat kan worden behaald.

  • De pgb-houder mag kiezen voor een zorgaanbieder met een hoger uurtarief en minder uren ondersteuning dan door het college is bepaald in de beschikking.
  • De pgb-houder is niet verplicht het door het college bepaalde aantal uren ondersteuning in te kopen en de meerdere kosten zelf te betalen.

Pgb-beleid

De VNG is van mening dat deze uitspraak van belang is voor het pgb-beleid van andere gemeenten. Aan de ene kant wordt met deze uitspraak aangesloten bij de beoogde vrijheid die een pgb-houder heeft om het pgb naar eigen inzicht en behoefte in te zetten.

Aan de andere kant kan gewezen worden op de relatie tussen de omvang van de ondersteuning en het beoogde resultaat daarvan. Een vermindering van de omvang van de inzet van de ondersteuning kan het beoogde resultaat negatief beïnvloeden. Bij de beoordeling van de individuele situatie van de pgb-houder zal de gemeente dit aspect moeten betrekken.

Deze uitspraak geeft aan dat individueel maatwerk ook in het pgb-beleid centraal staat.

Meer van Sociaalweb