nieuws

Minder regeldruk bij jeugdhulp in Friese gemeenten

09-03-2018

bron: VNG

De gemeenten in Friesland hebben een nieuwe werkwijze waarmee de regeldruk bij de jeugdhulp aanzienlijk vermindert. De bestaande driehonderd producten worden vervangen door een tiental profielen die passen bij de ondersteuningsbehoefte. Hoe dat gaat, staat in een VNG-praktijkvoorbeeld.

De vermindering van het aantal jeugdhulp-producten waarop wordt geadministreerd, verlaagt direct de administratieve last voor de gemeente, zorgaanbieders en verwijzers.

Lees alles over het voorbeeld van de Friese gemeenten op de website Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo. De VNG verzamelde voorbeelden van gemeenten die de toegang tot de jeugdhulp en de Wmo zonder onnodige regeldruk of bureaucratie hebben georganiseerd.

Kenmerken aanpak

  • Toegang tot jeugdhulp via huisarts en gebiedsteam is laagdrempelig vormgegeven.
  • Voldoende expertise om kleine hulpvragen direct te behandelen.
  • Vanaf 2018 drastische afname administratieve lasten door nieuwe wijze van inkopen.
  • Drastische afname administratieve lasten door vermindering productcodes.
  • Eén aanbieder levert alle gewenste ondersteuning (zonodig met onderaannemers): per kind dus één traject.

Meer van Sociaalweb