nieuws

Handle with Care pilot van start op alle basisscholen in Heerlen

21-02-2018

bron: Gemeente Heerlen

Met de Handle with Care-pilot kunnen kinderen in een huiselijk geweld-situatie beter worden opgevangen. Deze pilot was al eerder op twee basisscholen in Heerlen ingevoerd en wordt nu door alle Heerlense basisscholen overgenomen.

Voor een betere opvang van kinderen in huiselijk-geweld situatie

De pilot houdt in dat de politie de school inlicht over de betrokken kinderen als zij vanwege huiselijk geweld ergens thuis moeten ingrijpen. Zo’n gebeurtenis heeft grote impact op het gezin.

Vanwege de privacywetgeving neemt de politie normaal gesproken geen contact op hierover met anderen. Maar binnen de Handle with Care-pilot gebeurt dat nadrukkelijk wel, juist vanuit het belang van de kinderen. Met deze informatie kunnen leerkrachten de leerlingen die dit meemaken, beter opvangen.

Heerlen is met Wageningen voorhoedeloper op dit gebied. Wethouder Jordy Clemens (Jeugdzaken en ambassadeur tegen kindermishandeling) en de gemeente hebben sterk aangestuurd op de invoering van de pilot. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door de Augeo Foundation en uitgevoerd door ketenpartners politie Limburg-Zuid en Innovo, Movare, Islamitische School, de Vrije School, de Buitenhof en de mgr. Hanssenschool.