nieuws

Gemeenten starten procedure voor inkoop jeugdhulp 2018-2021

14-06-2017

bron: Gemeente Alphen aan den Rijn

Om te komen tot een juiste keuze voor één aanbieder van jeugdhulp voor de periode 2018-2021 zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gestart met een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Op 12 juni is het aanbestedingsdocument gepubliceerd waarin beide gemeenten de marktpartijen informeren over hun visie, voorwaarden en eisen voor het inschrijven op deze aanbesteding.

Dit nieuwe inkooptraject was nodig, omdat de rechter half februari oordeelde dat beide gemeenten een nieuwe aanbesteding moesten doen. Aanbieders van jeugdhulp hebben nu tot 17 augustus de tijd om zich in te schrijven. Begin oktober wordt duidelijk wie de jeugdhulp gaat verzorgen in beide gemeenten. Vanaf 1 januari 2018 is de geselecteerde jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor een samenhangend en dekkend aanbod voor jeugdhulp in beide gemeenten. De jeugdhulpaanbieder kan aan de ‘achterkant’ weliswaar bestaan uit meerdere aanbieders van jeugdhulp, maar daar gaan cliënten niets van merken. Voor hen is er één organisatie met alle voordelen van dien.

Aanpassingen

Ten opzichte van de vorige aanbesteding hebben de gemeenten een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. “We hebben hierbij goed geluisterd naar de rechter”, geeft de Alphense wethouder Han de Jager aan. “Tegelijkertijd blijft ook bij deze aanbesteding ons nieuwe concept voor jeugdhulp centraal staan. Een concept dat moet leiden tot snellere en betere jeugdhulp”. De gemeenten schrijven bij deze marktuitvraag minder voor en geven inschrijvers dus meer ruimte om invulling aan hun plannen te geven. Ook hanteren de gemeenten andere criteria waarop ze de inschrijvingen beoordelen. “Zo is de prijs nu één van de punten waarop we toetsen. Vorig jaar lag dit anders. Toen hanteerden we een zogenaamd ‘plafondbudget’ dat door de gemeenten was bepaald. De rechter oordeelde echter dat dit in combinatie met andere keuzes die we maakten onvoldoende recht deed aan de inschrijvers.”

Andere overgangsregeling voor cliënten

Een andere verandering is volgens Henk Hoek - wethouder in Kaag en Braassem - de overgangsregeling voor cliënten. “Het kan natuurlijk zo zijn dat cliënten nu jeugdhulp krijgen van een jeugdhulpverlener die straks niet tot de gecontracteerde partijen behoort. Voor die cliënten geldt straks het uitgangspunt dat zij hun zorgtraject mogen afmaken bij hun huidige jeugdhulpaanbieder. Dat is anders dan de vorige keer.” Voor trajecten die na 1 augustus 2018 nog doorlopen, geldt dat in overleg met de cliënt bekeken wordt wat de beste oplossing is: het zorgtraject afmaken bij de huidige jeugdhulpaanbieder of een passend traject bij de nieuwe. Maatwerk dus. Voor cliënten verandert er voorlopig dus niets. Voor nieuwe cliënten geldt dat zij zich vanaf 1 januari 2018 bij de nieuwe jeugdhulpaanbieder kunnen melden.

Zie ook: Voorwaarden aanbesteding jeugdzorg disproportioneel

Meer van Sociaalweb