nieuws

Betere informatievoorziening over de eigen bijdrage Wmo

14-09-2016

bron: VNG

Voordat een cliënt Wmo-ondersteuning krijgt, moet deze al op de hoogte zijn van de eventuele eigen bijdrage die hij hiervoor moet betalen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeerde de Tweede Kamer over de maatregelen om cliënten beter te informeren over hun eigen bijdrage voor Wmo-zorg.

In het Kamerdebat van 10 maart stonden zowel de informatievoorziening over de eigen bijdrage als de 'stapelfacturen' centraal. In een zojuist verschenen Kamerbrief meldt de staatssecretaris de stand van zaken van de aangenomen moties en de gedane toezeggingen. Ook geeft hij een toelichting op de aanpak van 'stapelfacturen'.

VNG

De VNG zet zich intensief in voor de verbetering, we werken hier actief aan mee. De mogelijkheid om achteraf eigen bijdragen te innen moet echter in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk blijven. Op een reactie op het voornemen van het Rijk tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit op dit punt, beraadt de VNG zich nog.

Lees ook

  1. Kamerbrief over verbetering informatievoorziening eigen bijdrage Wmo en aanpak stapelfacturen
  2. Bijlage 1: Schema tarieven Wmo-voorziening
  3. Bijlage 2: Oorzaken stapelfacturen
  4. Bijlage 3: Overzicht ingezette acties communicatie eigen bijdrage Wmo

Meer van Sociaalweb