nieuws

Betekenis VN-verdrag Handicap voor instellingen BW en MO

10-04-2018

bron: VNG

Instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) zijn gebonden aan de regels voor fysieke toegankelijkheid van het VN-verdrag Handicap. Gemeenten moet er toezicht op houden dat de instellingen actie ondernemen om aan het VN-verdrag te voldoen.

Dit kan bij de inkoop worden besproken en vastgelegd in de contracten.

Kwaliteitseisen

In de VNG-handreiking kwaliteitseisen BW en MO staat dat 'de organisatie uitvoering (geeft) aan relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en verdragen.' (Eis nr. 37, op p. 22.) Het VN-verdrag valt hier ook onder.

Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Meer van Sociaalweb