nieuws

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht ook voor kinderen in het speciaal onderwijs

03-07-2017

bron: Gemeente Amsterdam

In het speciaal onderwijs zijn veel meer kinderen te zwaar dan in het reguliere onderwijs. Meer dan 40 procent van de kinderen in het speciaal onderwijs heeft overgewicht of obesitas. In de leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar is zelfs meer dan de helft van de kinderen te zwaar. Vooral obesitas komt in het speciaal onderwijs vaker voor: drie tot vier keer zo vaak als in het regulier onderwijs.

Na succes met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht bij kinderen in het reguliere basisonderwijs, gaat de gemeente Amsterdam nu ook inzetten op een gezonde leefstijl voor kinderen in het speciaal onderwijs. Vrijdag 30 juni ondertekenden schoolbesturen en gemeente daartoe een convenant.

Extra inzet

Wethouder Eric van der Burg (Zorg en Sport): “Het gaat om een relatief kleine groep, in totaal zo’n drieduizend kinderen op 34 scholen in Amsterdam. Maar zulke hoge scores op overgewicht en obesitas vragen om extra inzet. Ook kinderen met een beperking moeten alle ondersteuning krijgen om zo gezond mogelijk op te groeien. Dat houdt in: gezond eten en drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Daarom ben ik blij dat we onze aanpak nu gaan uitbreiden naar het speciaal onderwijs.”

Uitdaging

In het speciaal onderwijs is het soms lastig om de vuistregels voor een gezonde leefstijl in te voeren. Voor kinderen in een rolstoel is voldoende bewegen een nog grotere uitdaging dan voor kinderen die niet in een rolstoel zitten. Maar ook andere factoren spelen mee. Bij autistische kinderen is het veranderen van regels op school vaak lastig. Bovendien gaat veel van de energie van de kinderen, ouders en begeleiders zitten in het oplossen van andere problematiek.

Convenant

Vrijdag 30 juni ondertekenden gemeente en zes schoolbesturen van het speciaal onderwijs in Amsterdam (Altra, Bascule, Kentalis, Kolom, Orion en Viertaal) een convenant. Zij spreken af om op drie scholen een proef te gaan draaien om te onderzoeken welke aanpak voor een gezonde leefstijl het beste werkt voor deze kinderen. Daarbij wordt zowel gekeken naar preventieve programma’s als naar zorg voor kinderen die al overgewicht hebben.

Uit de proef moet blijken hoe bijvoorbeeld een bestaande aanpak als Jump-in aangepast kan worden voor kinderen in het speciaal onderwijs. Een team van medewerkers van de scholen en van de gemeente onderzoeken de mogelijkheden op het gebied van voeding, bewegen en zorg. De deelnemende scholen zijn een school voor doven en slechthorenden, een school voor kinderen met een geestelijke of fysieke beperking en een school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.