nieuws

Afbakening persoonlijke verzorging jeugd verandert in 2018

09-10-2017

bron: VNG

Per 2018 verandert de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen via een wetswijziging. Gemeenten krijgen met nieuwe regelgeving te maken. Omdat hier vragen over binnenkomen attenderen we u op onze ledenbrief van september.

Wat verandert er?

  • Wat betreft de functie persoonlijke verzorging die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige valt nu onder de Jeugdwet: dit blijft het geval na de wetswijziging.
  • Wat betreft de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop: vanaf 2018 wordt hiervan de persoonlijke verzorging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet

Waarom deze verandering?

De reden voor de verandering is dat ouders, kinderverpleegkundigen en andere betrokkenen aangaven dat de huidige afbakening voor verzorging in de praktijk niet aansluit op de individuele behoeften. Soms is het logischer dat verzorging ‘die verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ ook door de kinderverpleegkundige wordt gedaan vanuit de Zorgverzekeringswet. In de huidige afbakening is dat niet mogelijk.

Informatie voor gemeenten

Het is belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn van de impact van de wetswijziging. In onze ledenbrief krijgt u antwoord op de vragen:

  • Wat verandert er in de regelgeving en waarom?
  • Wat wordt verwacht van gemeenten?
  • Welke stappen zijn er nodig in de overgangssituatie?

VNG ledenbrief: Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen (VNG, september 2017)

Het is van belang stappen te zetten in het probleemloos laten verlopen van de overgang. Heeft u als gemeente vragen? U kunt ze voorleggen aan het Juiste Loket. Dit meldpunt is ook ingericht voor vragen van gemeentelijke ambtenaren

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer