nieuws

8 voorbeelden beleidsnotities leerplicht

07-12-2016

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of de leerplichtwet wordt nageleefd. Wij verzamelden 8 beleidsnotities leerplicht.

  1. Beleidsnotitie leerplicht - gemeente Ede
  2. Beleidsnotitie leerplicht - gemeente Friese Wouden
  3. Beleidsnotitie leerplicht - gemeente Lochem
  4. Beleidsnotitie leerplicht - regio Brabant Noordoost
  5. Beleidsnotitie leerplicht - regio Holland Rijnland
  6. Beleidsnotitie leerplicht - regio Nijmegen
  7. Beleidsnotitie thuiszitters - samenwerkingsverband De Liemers
  8. Beleidsnotitie thuiszitters - samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht

Wat zijn uw voorbeelden? Stuur een mail naar fawzi@sociaalweb.nl

Meer van Sociaalweb