agenda

Workshop Toezicht en Kwaliteitsmanagement in het sociaal domein

Deze workshop biedt u snel en gestructureerd kennis aan met betrekking tot de toezichthoudende taak van gemeenten en hoe deze taak als directe kans gezien moet worden om de kwaliteit van ondersteuning positief te beïnvloeden. Er wordt ingegaan op het belang van integraal kwaliteitsmanagement waar Toezicht een onderdeel vanuit maakt.

Inleiding

Na de transitie is het nu tijd voor transformatie in het sociaal domein. Gemeenten zoeken naar manieren waarop zij kwaliteit van de ondersteuning kunnen beïnvloeden. In onze visie hebben gemeenten nu de kans om inkoop, contractmanagement en toezicht integraal onderdeel te maken van continue kwaliteitsverbetering in het sociaal domein. Maar hoe?

Om niet te verzanden in eindeloze, bureaucratische kwaliteitseisen gaan wij uit van tripartiet overleg; het voeren van dialoog tussen gemeente, burger en zorgaanbieder over kwaliteit. Een kwaliteitssysteem dat de nadruk legt op inhoudelijke kwaliteit (in plaats van proceskwaliteit) past volledig in de maatschappelijke veranderende visie dat de zorg dichter bij inwoners georganiseerd moet worden en dat gemeenten daarover de regie uitoefenen.

In deze workshop gaan we aan de slag met handvatten hoe gemeenten vorm kunnen geven aan continue kwaliteitsverbetering in het sociaal domein. Hiervoor putten we uit onze best practices en ervaringen bij gemeenten, zorgaanbieders (zowel in de langdurige zorg als bij ziekenhuizen) en internationale voorbeelden.

Doel van de workshop

Deze workshop biedt u snel en gestructureerd kennis aan met betrekking tot de toezichthoudende taak van gemeenten en hoe deze taak als directe kans gezien moet worden om de kwaliteit van ondersteuning positief te beïnvloeden. Er wordt ingegaan op het belang van integraal kwaliteitsmanagement waar Toezicht een onderdeel vanuit maakt.

Het is een interactieve workshop, dus wij horen ook graag hoe u het toezicht momenteel vormgeeft. Ook kunt u uw eigen praktijkcases inbrengen en is er ruimte voor praktische vragen.

Resultaat

Na afloop van de interactieve workshop heeft u:

  • Inzicht in de beïnvloedingsmogelijkheden van kwaliteit in het sociaal domein;
  • Inzicht in een procesaanpak om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen en voorbeelden van meetinstrumenten;
  • Inzicht in toezicht gericht op kwaliteitsverbetering;
  • Best practices en voorbeelden op het gebied van kwaliteitsmanagement;
  • Handvatten om de dialoog aan te gaan tussen gemeenten, inwoners en zorgaanbieders.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor beleidsmedewerkers sociaal domein van gemeenten, beleidsmedewerkers van zorginstellingen en belangenbehartigers.

Programma

  • Hoe kunnen gemeenten het samenspel tussen inkoop, contractmanagement, toezicht, toegang en beleid vormgeven?
  • Hoe zorgen gemeenten voor een continue kwaliteitsverbetering door het ontwikkelen van een kwaliteitscyclus op dit samenspel?
  • Hoe kunt u een procesaanpak gebruiken om tripartiet in overleg te gaan?
  • Hoe kunt u de komende tijd concreet aan de slag?

Workshopleider

Goof van Westing, Adviseur Sociaal Domein, Adjust.

Goof werkt als adviseur en onderzoeker, waarbij hij als interim beleidsadviseur, projectleider en onderzoeker organisaties ondersteunt bij beleid- en verandervraagstukken. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in het opzetten en leiden van verandertrajecten in het sociaal domein op het gebied van kwaliteit. Goof wordt enthousiast wanneer het gaat over inhoudelijke kwaliteit van zorg en leven en gelooft in narratieve vormen van kwaliteitsmeting. Goof beschikt over inhoudelijke kennis van de Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze kennis te gebruiken om contextafhankelijk het kwaliteitsdenken vorm te geven.

Documentatiemateriaal

Op de cursus ontvangt u de hand-outs van de presentatie.

Het verdere achtergrondmateriaal ontvangt u digitaal.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 24 mei 2018, 13.30 - 17.00 uur, te Utrecht

Deelnameprijs: € 249 (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.