agenda

Cursus Privacy in het sociale domein

De cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein, geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.

Inleiding

Op lokaal niveau wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over burgers. De vraag is dan op welke wijze effectief samengewerkt kan worden waarbij de ambtenaar de wet kan uitvoeren, de hulpverlener zijn integriteit bewaard en de privacy van de burger beschermd blijft.

Inhoud en resultaat

De cursus bespreekt de actuele ontwikkelingen, waaronder ook de wijzigingen onder invloed van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bespreekt wanneer en met wie informatie gedeeld mag worden, schetst de rol van de ambtenaar, de hulpverlener, de vrijwilliger en de politie. Biedt een checklist aan de hand waarvan beoordeeld kan worden wanneer de geheimhoudingsplicht doorbroken mag worden.

Corrie Ebbers laat zien dat met de waarborgen die de wet eist, informatie in complexe situaties kan worden gedeeld.

De cursus levert inzicht op in de volgende vragen:

 • Wat is privacy en waarom is het belangrijk?
 • In welke situaties mag ik vertrouwelijke informatie delen?
 • Hoe zit de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder?
 • Hoe kunnen we zorgvuldig samenwerken?
 • Wat zijn de risico’s van een onzorgvuldige werkwijze?
 • Hoe maak ik een belangenafweging als ik info wil delen?

De cursus is interactief. Deelnemers worden verzocht vooraf praktijkvoorbeelden aan te leveren. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten en zorgaanbieders die betrokken zijn bij de transitie in het sociaal domein.

Programma

 • Wat betekent de informatieplicht tegenover de cliënt?
 • Het bijhouden van een dossier
 • Wanneer is toestemming nodig en in welke situaties niet?
 • Mag informatie gedeeld worden en wanneer geldt het beroepsgeheim?
 • Wat is het recht op inzage en correctie door de cliënt?
 • Wat is de rol van de vrijwilliger?
 • Uw vragen

Cursusleider

Mr. Corrie Ebbers werkt sinds 2001 als zelfstandig privacy jurist voor de publieke sector en de zorg. Is van oorsprong maatschappelijk werkster. Zij beantwoordt vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens waaronder ook gegevensuitwisseling in allerlei samenwerkingsverbanden, bij fraude-opsporing, binnen het Veiligheidshuis, de wijknetwerken en de sociale wijkteams. Zij is verbonden aan het tijdschrift Privacy & Informatie.

Deelnameprijs en datum

Donderdag 31 mei 2018, 09.30 - 16.30 uur, te Utrecht
€ 499 (exclusief BTW)

Wilt u deze cursus liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de cursus ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.


Documentatiemateriaal

Tijdens de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie, een overzicht van relevante bronnen en de ‘Checklist Informatie delen zonder toestemming’.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.