agenda

Workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie

Deze workshop neemt je mee langs de vragen en dilemma’s die opdoemen bij de termen ‘eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’ in het sociaal domein. Het geeft inzicht in de begrippen, bespreekt de misverstanden en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat Desiree Jung zien op welke wijze je eigen kracht en het sociale netwerk mobiliseert en inzet.

Inleiding

‘Eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’ zijn belangrijke termen die in de Wmo en de Jeugdwet veel worden gebruikt. Jeugdigen en volwassen die in een kwetsbare positie verkeren hebben vaak een verminderde zelfredzaamheid en een klein sociaal netwerk.

Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. De sociaal professional heeft hier een belangrijke taak in.

Inhoud en resultaat

 • Hoe krijg je zicht op de eigen kracht van de betrokkene?
 • Wat is de invloed van negatieve omgevingsfactoren op de eigen kracht?
 • Wanneer spreek je nog over eigen kracht?
 • Hoe versterk of herstel je het eigen netwerk?
 • Zijn er goede voorbeelden van netwerkstrategie in de praktijk?
 • Hoe zit het met jouw eigen kracht als sociaal professional?
 • Hoe mobiliseer je de betrokkenen in één gesprek?

Zijn dit vragen bij jouw dagelijkse werkzaamheden? Dan is deze workshop iets voor jou.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor sociaal professionals -klantmanagers en consulenten- die vanuit de Wmo, Participatiewet, schuldhulpverlening en de Jeugdwet in gesprek zijn met betrokkene.

Programma

 • Waarom focussen we op eigen kracht?
 • Krachten en hulpbronnen inventariseren voor het plan van aanpak
 • Omgaan met conflicterende behoeften en doelen van de betrokkene door o.a. het inzetten van meerzijdige partijdigheid
 • Hoe leidt het stellen van doelen tot motivatie in handelen
 • Omgaan met weerstand, het ervaren en/of nemen van verantwoordelijkheid en afbakenen van je taak als sociaal professional
 • Omgaan met beperkte tijd en werkdruk om tot een krachtig plan te komen.

De workshop is interactief en zal continu bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Neem je eigen praktijk mee! Reflectie op eigen handelen bij het gesprek is onderdeel van deze dag. Met theoretische bagage en meer inzicht op eigen handelen en kracht, ga je naar huis.

Workshopleider

Desiree Jung werkt als senior adviseur Jeugd voor Factum advies. Haar jarenlange ervaring met jeugdigen en hun netwerk maakt dat zij een expert is op het gebied van eigen kracht en sociale netwerkstrategieën. Vanuit haar expertise op het gebied van begeleidingskunde is zij in staat vanuit verschillende perspectieven naar professioneel handelen te kijken en professionals hierin te begeleiden. Desiree werkt eclectisch waarin transcultureel, narratief, systemisch en oplossingsgericht werken veelal de boventoon voeren.

Deelnameprijs en datum

Dinsdag 8 oktober 2018, 13.30 - 17.00 uur, te Utrecht
€ 249 (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.