agenda

Workshop Drang en Dwang Jeugd

Deze workshop gaat over vrijwillige en gedwongen hulpverlening. De gemeente kan alleen hulpverlening binnen het vrijwillig kader bieden. De gecertificeerde instelling kan zowel binnen het gedwongen kader (een kinderbeschermingsmaatregel), als binnen het vrijwillig kader casusregie voeren. Het casusregie voeren binnen het vrijwillig kader wordt ook wel drang genoemd. Sommige gemeenten kiezen ervoor om zelf de drang uit te voeren. Hoe pak je dat als jeugdprofessional binnen de gemeente aan? Wat kunt u verwachten als jeugdprofessional? Hoe worden de jeugdige en de ouders betrokken? Wat mag en kan allemaal in een drangtraject?

Inhoud en resultaat

Tijdens deze workshop maakt u kennis met de route van de vrijwillige hulpverlening naar de gedwongen hulpverlening. leert u op welke gronden aan een drangtraject gedacht kan worden en hoe u ervoor zorgt dat de jeugdige en ouders kunt toe leiden naar de beschermingstafel. U leert wat een drangtraject inhoudt en wat de rechten en plichten van de jeugdige en de ouders zijn.
Ook binnen drangtrajecten kan zorg op maat geleverd worden, afgestemd op de individuele situatie van de jeugdige en het gezinssysteem. U maakt kennis met instrumenten en benaderingswijzen in het gedwongen en het vrijwillige kader zodat u drangtrajecten kunt inzetten als onderdeel van uw professioneel handelen. U krijgt zicht op uw taken en verantwoordelijkheden in uw functie als jeugdprofessional bij de gemeente en de taakuitvoering van de gemeente tijdens een drang traject.

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor mensen die als jeugdprofessional of als generalistisch professional werkzaam zijn voor een gemeente. Uw taak is te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand Jeugdhulp nodig heeft. U heeft basiskennis van de Jeugdwet en weet welke partijen betrokken zijn. U kent de beoordelingscriteria voor toegang tot Jeugdhulp.

Programma

Tijdens deze workshop komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Wat houdt drang in, wat zijn rechten & plichten van zowel jeugdige als ouders?
  • Wat zijn uw rechten en plichten als jeugdprofessional?
  • Taakuitvoering van gemeenten.

Workshopleider

Lianne de Keizer heeft jarenlange ervaring in de jeugdzorg. Lianne werkt sinds januari 2016 als (freelance) trainer voor SCIOPENG. Zij heeft diverse opdrachten uitgevoerd binnen Nederlandse gemeenten in het kader van detachering en opleiding. Daarvoor heeft zij acht jaar lang bij Bureau Jeugdzorg gewerkt als gezinsvoogd en crisismedewerker binnen de bereikbaarheidsdienst. Daarnaast heeft Lianne sinds 2010 een zelfstandige praktijk voor kindertherapie en werkt zij als opleider binnen de sociale opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs.

Deelnameprijs en datum

Donderdag 12 april 2018, 13.30 - 17.00 uur, te Utrecht
€ 249 (exclusief BTW)

Voor deze workshop kunt u 3,5 SKJ-studiepunten verkrijgen in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker.

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.

Liever een op-maat workshop?

Sociaalweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen. Bekijk hier het aanbod.

Sociaalweb - Berghauser Pont Academy

Sociaalweb cursussen en workshops worden aangeboden in samenwerking met Berghauser Pont Academy. Facturen en overige informatie over uw aanmelding worden verzonden vanuit Berghauser Pont Academy.