agenda

Workshop Dagbesteding in het sociaal domein

Dagbesteding is een ‘oude’ term. Een begrip dat doet denken aan het aanbod van zorgaanbieders die door de AWBZ gefinancierd werden. Participatie is sinds 2015 het sleutelwoord in het sociaal domein. Dat lijkt een woordenspel, dat is het in de praktijk niet. De transformatie van dagbesteding naar vormen van participatie gaat geleidelijk en diep. Er is echt sprake van een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. Centraal in deze workshop staan de uitgangspunten van dat nieuwe kader. Ook gaan we in op de manier waarop die uitgangspunten zich vertalen naar WAT deelnemers aan participatie initiatieven doen en HOE de initiatiefnemers hun initiatief vormgeven en financieren. Centrale vraag is telkens: Hoe komen we tot een waardevolle invulling van onze tijd, overdag en ’s avonds, voor deelnemers en voor mensen die vrijwillig een bijdrage leveren aan een vorm van participatie. Met de initiatiefnemers kijken we ook naar de manier waarop de exploitatie eruit ziet. Hoe ziet ons sociaal businessmodel eruit?

Inleiding

De uitgangspunten van dagbesteding binnen het gemeentelijk sociaal domein zijn veranderd. Zodanig dat zelfs de naam wijzigt: in participatie. De nieuwe uitgangspunten worden ontleend aan de inhoudelijke, maatschappelijke en financiële keuzes die er gemaakt zijn en worden door zowel de wetgever als door de gemeenten binnen de beleidsruimte die zij hebben. Deelnemers aan de workshop nemen kennis van de uitgangspunten die sinds 2015 actueel zijn.

Inhoud en resultaat

Met ingang van 2018 is de ontschotting van gemeentelijke budgetten in het sociaal domein een feit. Dat wil niet zeggen dat (alle) gemeenten daar nu al op een ontschotte manier mee omgaan. Bij een goed voorstel, bij voorbeeld rond dagbesteding of participatie, bestaat de mogelijkheid om de financiering over de grenzen van Participatiewet, Wmo en jeugdwet heen te financieren. Tijdens de workshop bespreken we concrete voorbeelden waarop dat nu al mogelijk is. Rode draad in dit onderdeel van de workshop is: Wat is een adequate ontwikkelstrategie voor nieuwe vormen van dagbesteding / participatie?

Tijdens het vervolg van de workshop bespreken we aan de hand van concrete voorbeelden de relevante aspecten van actuele initiatieven. Invalshoeken die aan de orde komen zijn: Hoe zijn de veranderde uitgangspunten in deze nieuwe aanpak vertaald? Waar zit de meerwaarde van deze aanpak voor de deelnemers, diens directe omgeving, de lokale gemeenschap, aanbieders uit de 2e lijn en de gemeente waar het initiatief wordt uitgevoerd? Hoe wordt ingespeeld op talenten en interesses van deelnemers en vrijwilligers? Ook verkennen we de manier waarop de exploitatie van het initiatief is vormgegeven.

In het tweede deel van de workshop krijgen alle deelnemers hun eigen case in te brengen. We voeren per case een kort intervisie gesprek onder leiding van workshopleider Tom de Haas. Iedere deelnemer die de eigen case bespreekbaar maakt gaat met tenminste één concrete tip of aanbeveling naar huis. Ervaring is dat we op deze manier zowel conceptueel als praktisch veel leren en veel inspiratie delen in korte tijd.

Doelgroep

Professionals, (aanstaande) sociaal ondernemers, beleidsadviseurs bij gemeenten en leidinggevenden van organisaties die dagbesteding aan (gaan) bieden.

Programma

  1. Actuele uitgangspunten voor initiatieven rond dagbesteding en participatie?
  2. Wat zijn adequate ontwikkel strategieën voor nieuwe initiatieven?
  3. De lessen uit actuele nieuwe praktijken; toetsing aan actuele uitgangspunten
  4. Korte intervisiegesprekken rond eigen cases: tenminste 1 tip voor iedereen!
  5. Samenvatting
  6. Evaluatie en feedback

Workshopleider

Tom de Haas is zelfstandig adviseur en schrijver. Sinds 1989 is hij als adviseur werkzaam op het terrein van arbeids- en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Zijn werkvelden zijn de gemeenten, de sociale werkvoorziening, uitvoerders van de Participatiewet en instellingen voor zorg en welzijn.

Publicaties van Tom hebben veelal betrekking op zelfregie en eigen kracht van mensen, ook als zij een beperking hebben, en op de innovaties in het sociaal domein. In januari 2016 verscheen niet alleen het boek ‘All@Work’, maar ook ‘Het Vooruitvinderskompas; voor leiders van maatschappelijke innovatie’. Klik hier voor meer informatie.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 2 oktober 2018 (13.30 – 17.00 uur) te Utrecht

Prijs: € 199,- (excl. BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie.
Het achtergrondmateriaal ontvangt u digitaal.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.

Recensies

“Erg duidelijk en leerzaam”

- F. Smit, De Rietschoot

“Erg interessant, Tom heeft veel kennis van de materie”

- P. Kraan, Prezzent