agenda

Workshop dagbesteding in het sociaal domein

De decentralisaties van grote delen van de AWBZ naar de Wmo en de invoering van de Participatiewet vormen samen een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. In deze workshop wordt niet alleen ingegaan op de voornaamste ontwikkelingen in de benadering van dagbesteding, maar ook op de wijze waarop diverse initiatiefnemers vorm en inhoud geven aan de doelstellingen achter dagbesteding. De centrale vraag hierbij is: Hoe komen we zelf tot een waardevolle invulling van dagbesteding voor inwoners die daarop zijn aangewezen?

Inleiding

De uitgangspunten in de benadering van dagbesteding binnen het gemeentelijk sociaal domein zijn veranderd. Deze uitgangspunten worden ontleend aan de inhoudelijke, maatschappelijke en financiële keuzes die er gemaakt zijn en worden door zowel de wetgever als door de gemeenten binnen de beleidsruimte die zij hebben. Deelnemers aan de workshop nemen kennis van de veranderende uitgangspunten in de benadering van dagbesteding binnen het gemeentelijk sociaal domein.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers inzicht hoe er binnen de Participatiewet wordt omgegaan met mensen die niet in staat zijn tot loonvormend werk. Daarnaast wordt er ingegaan op de tegenprestatie en de keuze die veel gemeenten maken om voor dagbesteding zoveel mogelijk of uitsluitend te werken met een algemene voorziening.

Daarbij is het belangrijk om je de volgende vragen te stellen: Hoe kunnen de veranderde uitgangspunten in een (nieuwe) aanpak vertaald worden? En wat is de meerwaarde van deze aanpak voor de deelnemers, diens directe omgeving en de gemeenschap, inclusief de gemeente?

Door middel van voorbeelden uit de praktijk krijgt eenieder antwoord op die vragen. Vervolgens wordt er gekeken naar de wijze waarop private sociale ondernemingen dagbesteding inzetten als waardevolle dienstverlening voor deelnemers en anderen.
Kernvraag bij de afronding is: Welke inspiratie kunnen we ontlenen aan de voorbeelden? Hoe komen we zelf tot een waardevolle invulling van dagbesteding voor inwoners die daarop zijn aangewezen?

Doelgroep

Professionals, (aanstaande) sociaal ondernemers, beleidsadviseurs bij gemeenten en leidinggevenden van organisaties die dagbesteding aan (gaan) bieden.

Programma

  1. Introductie van de veranderende uitgangspunten en hun achtergronden
  2. Doorspreken van (nieuwe) praktijken; inbreng uit de deelnemersgroep wordt zeer op prijs gesteld
  3. Wat spreekt aan, wat geeft inspiratie? Welk initiatief wil je zelf ontwikkelen en hoe helpen de uitgangspunten en de voorbeelden je hierbij?
  4. Evaluatie en feedback

Workshopleider

Tom de Haas is zelfstandig adviseur en schrijver. Sinds 1989 is hij als adviseur werkzaam op het terrein van arbeids- en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Zijn werkvelden zijn de gemeenten, de sociale werkvoorziening, uitvoerders van de Participatiewet en instellingen voor zorg en welzijn.

Publicaties van Tom hebben veelal betrekking op zelfregie en eigen kracht van mensen, ook als zij een beperking hebben, en op de innovaties in het sociaal domein. In januari 2016 verscheen niet alleen het boek ‘All@Work’, maar ook ‘Het vooruitvinderskompas; voor leiders van maatschappelijke innovatie’. Klik hier voor meer informatie.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 5 april 2018 (13.30 – 17.00 uur) te Utrecht

Prijs: € 249,- (excl. BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie.
Het achtergrondmateriaal ontvangt u digitaal.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020–637 5000.

Liever een op-maat workshop?

Sociaalweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer

Recensies

“Erg duidelijk en leerzaam”

- F. Smit, De Rietschoot

“Erg interessant, Tom heeft veel kennis van de materie”

- P. Kraan, Prezzent