agenda

Cursus het persoonsgebonden budget in het sociaal domein

Het persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet is een kostbaar bezit. Kostbaar omdat het iemand in staat stelt om zelf te bepalen wie welke zorg op welk moment levert. Maar ook kostbaar omdat het niet altijd een goedkope oplossing is en veel hoofdbrekens kan kosten. Vragen die in de dagelijkse praktijk naar voren komen zijn er legio. Zijn er verschillen tussen het PGB in de Wmo 2015 en in de Jeugdwet? Hoe moet de hoogte van de PGB-tarieven worden bepaald? Kan men mensen uit het sociaal netwerk met een PGB inhuren? Welke kwaliteitseisen mogen worden gesteld aan aanbieders die met een PGB worden ingekocht? Wat is de rol van de gemeenteraad in dit alles?

Inhoud en resultaat

Inmiddels werken we bijna drie jaar met het Pgb in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en begint in de rechtspraak duidelijker te worden wat wel en wat niet kan. In deze cursus willen wij u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijpraten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor uitvoerend medewerkers in het sociaal domein, zoals consulenten en juridisch medewerkers, maar is ook geschikt voor medewerkers van sociaal-medische adviesbureaus.

Programma

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod, waarbij ook wordt ingegaan op de verschillen tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

- Welke voorwaarden mogen worden gesteld wanneer iemand een PGB aanvraagt?

- Welke kwaliteitseisen mogen worden gesteld aan de in te kopen zorg?

- Hoe kan worden vastgesteld of de cliënt in staat is het PGB te beheren?

- Wanneer mag ondersteuning worden ingekocht bij iemand uit het sociaal netwerk?

- Wanneer is een PGB-tarief toereikend?

- Welke beleidskeuzes moeten in de Verordening staan?

- Is differentiatie in tarieven toegestaan?

- Wanneer kan bij onjuiste besteding het PGB worden beëindigd en worden teruggevorderd?

Cursusleiders

De cursus wordt gegeven door mr. Renske Imkamp en mr. Matthijs Vermaat, advocaten bij Van der Woude de Graaf Advocaten.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 19 april 2018 (9.30 – 16.30 uur), te Utrecht

€ 549 (exclusief BTW)

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.