agenda

Een dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig?

Mensen met dementie zijn volwaardige burgers die zoveel mogelijk deel uit blijven maken van de samenleving. Dat is waar Dementievriendelijke gemeenschappen voor staan. Door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat het aantal mensen met dementie dat thuis woont zal stijgen naar 80% in 2030 (nu 70%). In combinatie met het gegeven dat rondom elke persoon met dementie gemiddeld drie mantelzorgers actief zijn is het belangrijk als gemeenschap zorg te dragen voor de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat zijn de stappen om te komen tot een Dementievriendelijke gemeenschap, wat is het doel, en hoe zorg je voor een duurzame aanpak?

Inhoud en resultaat

Tijdens de workshop worden concrete handvatten aangereikt om te werken aan een Dementievriendelijke gemeenschap. Een Dementievriendelijke gemeenschap jaagt lokale initiatieven aan. Hiertoe begin je met het vormen van een lokaal netwerk. Wie heb je hiervoor nodig en hoe start je dit? We introduceren een stappenplan, en zorgen dat je op maat kunt werken. Bovendien laten we zien hoe je de effecten van dit initiatief inzichtelijk kunt maken.

In subgroepen werken we het concept verder uit. Dit doen we vanuit jouw professionele rol. Daarnaast kijken we naar kenmerken van jouw gemeente en reiken we manieren aan om van daaruit te bepalen waar je de focus op kunt leggen. In kleinere groepen gaan je zelf aan de slag.

Doelgroep

Voor ambtenaren of beleidsmedewerkers in het sociaal domein, met belangstelling voor het thema ‘leven met dementie’ en dementievriendelijke gemeenschappen

Programma

 • Kader en recente ontwikkelingen
  • Facts & Figures dementie (nu en in 2040)
  • Wat is een dementievriendelijke samenleving en waarom is het nodig?
  • Dementievriendelijk en lokaal beleid
 • Eerste stappen:
  • Definiëren doelgroep(en)
  • Vorming lokaal netwerk
  • Initiatiefgroep: Rollen en wat moet je regelen?
  • Wat doet een dementievriendelijk netwerk?
  • Introductie tien doelstellingen en hoe hiermee aan de slag
 • Verschillen regionale en stedelijke aanpak
 • Zichtbaarheid van de effecten
 • Volhoudbaarheid

Workshopleiders

Wies Arts, Programmaleider Dementievriendelijk Brabant (Zet/PGraad)

Anke van der Made, projectmedewerker Dementievriendelijk Brabant (Zet)

Deelnameprijs

Dinsdag 29 mei 2018, 13.30 - 17.00 uur, te Utrecht
€ 249 (exclusief BTW)

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de hand-outs van de presentatie.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.

Liever een op-maat workshop?

Sociaalweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen. Bekijk hier het aanbod.

Sociaalweb - Berghauser Pont Academy

Sociaalweb cursussen en workshops worden aangeboden in samenwerking met Berghauser Pont Academy. Facturen en overige informatie over uw aanmelding worden verzonden vanuit Berghauser Pont Academy.