agenda

E-learning voor Sociale Wijkteams

Iedereen die in een wijkteam werkt krijgt veel vragen van cliënten over inkomen, uitkeringen, schulden, gemeentelijke en landelijke regelingen en procedures rond sociale wet- en regelgeving. Dus is het handig daarover voldoende actuele basiskennis te hebben, zonder direct een specialist te zijn op dat gebied. Daarom biedt Sociaalweb (in samenwerking met Stimulansz) een e-learning voor sociaal werkers aan, waarin vragen van klanten van de sociale wijkteams centraal staan. Dan gaat het dus om financiële vragen (inkomen/uitgaven/schulden), vragen over zorg, privacy, termijnen en bezwaren (Wmo) en over (flexibel) werk.

Doel E-learning

Het verhogen van je alertheid op het niet gebruik van financiële middelen of het omgaan met schulden en het mogelijk recht op zorgvoorzieningen (Wmo). Maar ook weten hoe je met privacy en termijn en bezwaar moet omgaan binnen het sociale wijkteam. Na afloop van deze cursus:

  • Weet je of iemand recht heeft op de meeste belangrijke financiële voorzieningen die er zijn. En hoe een cliënt zijn/haar financiële situatie kan beïnvloeden. Herken je armoedesignalen en weet je hoe je deze bespreekbaar kan maken. Heb je inzicht hoe een cliënt rechten opbouwt in het kader van flexibel werk. Weet je waar je rekening mee moet houden in het omgaan met gegevens over en met je cliënt. En weet je hoe een cliënt bezwaar kan maken tegen een besluit.

Opzet E-learning

Deze E-cursus is opgebouwd uit een aantal blokken. Iedere blok heeft een verschillende duur wat wordt aangegeven in het aantal sheets, Bij elkaar opgeteld is de cursus ruim 6-7 uur, maar dat kan minder zijn indien je een bepaald blok niet volgt, omdat je dat niet hoeft te weten.

Je werkt in je eigen tempo en op je eigen plek.

De lesstof blijft beschikbaar. Ook nadat je een blok hebt afgerond, kun je voor de duur van 1 jaar altijd weer opnieuw de stof in dat blok bekijken. Tussen de aangeboden lesstof worden er vragen gesteld. Soms zijn deze gekoppeld aan cases. Je krijgt direct een terugkoppeling op de antwoorden die je op deze vragen geeft. Deze vragen zijn bedoeld om jou de opgedane kennis per blok te laten verwerken.

Toets en certificaat

We bieden ook de mogelijkheid om een toets af te leggen. Als je kennisniveau voldoende (= 70% van de vragen goed beantwoord) is, ontvang je een certificaat. Op deze wijze kan ook een hele afdeling getraind worden waarna iedere deelnemer een certificaat kan overleggen als bewijs van zijn of haar kennisniveau. Hierdoor wordt het kennisniveau binnen de afdeling geborgd.

Ben je maatschappelijk werker, sociaal agoog, cliëntenondersteuner, sociaal werker kun je na het behalen van het certificaat ook recht maken op accreditatiepunten via het Registerplein Nederland.

Stimulansz

Deze E-learning is ontwikkeld door Stimulansz en vindt plaats in hun leeromgeving.

Prijs

De kosten van de E-learning bedragen € 300 (ex BTW).

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je een mail met je inloggegevens, waarna je je kunt registreren in de leeromgeving van Stimulansz. Daarna kun je de E-learning volgen in je eigen tempo.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.