agenda

Workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein

De Wmo 2015 en de Jeugdwet roepen gemeenten op te sturen op resultaat. Het stellen van een goed doel en meten of resultaat is bereikt blijkt nog geen sinecure. Met deze workshop krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein. Na afloop bent u in staat om duidelijk meetbare outcome-criteria te formuleren en deze vast te leggen in contracten met uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties.

Inhoud

Methodiek

Allereerst wordt aan de hand van de zogenaamde effectketen vastgesteld wat nu eigenlijk een “resultaat” is en op welke niveaus u daarmee aan de slag kan (cliënt, cliëntgroep en gemeenschap). Zijn er barrières voor het sturen op resultaat en hoe kunnen we die aanpakken?

Vervolgens gaan we op basis van de keten en uw aannames aan de slag om doelen te stellen. Concrete doelen die echt bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten.

Tenslotte stellen we vast hoe we de doelen kunnen meten, of we de gestelde doelen hebben behaald en of deze ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het gewenste resultaat.

Soorten doelen

U leert het onderscheid tussen “doen”-doelen en “leren”-doelen. En onderscheid aanbrengen tussen “bereiken”-doelen en “voorkomen”-doelen. Daarbij leert u ook wanneer u welke doelen moet inzetten om een zo groot mogelijke kans op succes te realiseren.

Ook leert u doelen te stellen voor uzelf, uw team of afdeling, de gemeente en het sociaal domein als zodanig. Met als sluitstuk het uitwerken van concrete doelen naar contractuele bepalingen en subsidiebepalingen richting aanbieders van zorg en welzijn.

Doel van de workshop

Het doel van de workshop is het aanleren en aanscherpen van uw vaardigheden doelen te stellen in relatie tot resultaten voor cliënten, cliëntgroepen en de gemeenschap als geheel. Hierdoor kunt u meetbare outcome-criteria formuleren en vastleggen in contracten met uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties.

Resultaten

Na de workshop:

 • Kunt u de effectketen toepassen op alle aspecten van uw werk in het sociaal domein;
 • Kunt u op basis van een aantal variabelen (soort gemeente, soort cliënt, kennisniveau etc.) afleiden welke doelen u moet stellen;
 • Kunt u vaststellen welke methodes en middelen nodig zijn voor het behalen van resultaten;
 • Kunt u meten of u de gewenste resultaten heeft bereikt ;

Doelgroep

De workshop is bestemd voor gemeentelijke programma- en accountmanagers, beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers (binnen het sociaal domein).

Programma

 • Wettelijk kader en definities van doel en resultaat in het sociaal domein
 • Definities van doel en resultaat buiten het sociaal domein (en wat u daaraan heeft)
 • Soorten doelen, hoe en wanneer stelt u bepaalde doelen
 • Resultaten in relatie tot doelen
 • Kernbedingen, randvoorwaarden en algemene voorwaarden in afspraken met aanbieders van zorg en welzijn
 • Effectketen en toelichting op de elementen en samenhang (mens & middelen, werkprocessen, producten, resultaten)
 • Per cursist opstellen van een effectketen, resultaten, doelen, afsprakenset met aanbieders en meetset

Workshopleider

Mr. drs. Tim Robbe werkte voor zijn beëdiging als advocaat meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. Hij adviseert gemeenten bij het inrichten van contractuele en subsidierelaties in het sociaal domein. Hij voerde al werkzaamheden uit voor 250 gemeenten in het sociaal domein. Daarnaast procedeert hij voor zorgorganisaties en voert hij bezwaar- en beroepsprocedures voor particuliere cliënten in de Wmo en de Jeugdwet. Hij heeft een levendige en brede blik op wat er speelt op alle niveaus binnen het sociaal domein.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 7 juni 2018, 13.30 - 17.00 uur, te Utrecht

Deelnameprijs: € 249,- (ex. BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentaties.
Het achtergrondmateriaal ontvangt u digitaal.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.

Recensies

“Prettige manier van kennisoverdracht, workshopleider had kennis van zaken, maakte het interactief”

- P. Boluijt, GGD