agenda

Cursus Jeugdwet

In deze cursus zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn. Wie kan de beschikking aanvragen, hoe ziet de beschikking er uit, wie kan in beroep tegen de beschikking en hoe kijkt de rechter aan tegen de beschikking. Verder zal aandacht worden besteed aan de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen en het onderzoek dat het college moet uitvoeren alvorens te komen tot een beslissing tot inzet van jeugdhulpvoorzieningen.

 • Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?
 • Wie zijn belanghebbend bij deze besluiten?
 • Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
 • Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
 • Wat houdt de onderzoeksverplichting van het college in?
 • Wanneer zijn de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend?
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet

Aanleiding

De Jeugdwet is inmiddels drie jaren oud. De belangrijkste juridische vragen zijn op dit moment:

 • Wat zijn de mogelijkheden tot delegatie van gemeentelijke regelgeving?
 • Wanneer is een ouder belanghebbend bij beslissingen omtrent zijn kind?
 • Wat is de verhouding tussen gedwongen en vrijwillig kader?
 • Wat verstaat de rechter onder jeugdhulp en hoe is de toegang tot de jeugdhulp?
 • Hoe toetst de rechter de verleningsbeschikking van artikel 2.3 Jeugdwet?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot beleid bij persoonsgebonden budgetten?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot herziening, intrekking en terugvordering?

Nu de wet al wat langer van kracht is wordt het nu tijd om de focus meer te leggen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet.

Inhoud en resultaat

In deze cursus zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn. Wie kan de beschikking aanvragen, hoe ziet de beschikking er uit, wie kan in beroep tegen de beschikking en hoe kijkt de rechter aan tegen de beschikking. Verder zal aandacht worden besteed aan de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen en het onderzoek dat het college moet uitvoeren alvorens te komen tot een beslissing tot inzet van jeugdhulpvoorzieningen.
De vorm van de cursus is die van het hoorcollege, maar met veel ruimte voor het stellen van vragen. Aan de hand van veel casusmateriaal zal de cursist zijn kennis op dit rechtsgebied kunnen verdiepen.

Doelgroep

De cursus is zowel bestemd voor juristen bezwaar en beroep van gemeenten en adviesbureaus als voor advocaten die zich met het jeugdrecht bezighouden.

Programma

In grote lijnen beslaat het programma de volgende onderwerpen:

 • De Jeugdwet en vormen van jeugdhulp (globaal overzicht ter inleiding)
 • Actoren in het jeugdrecht en belangrijke beginselen
 • De begrippen ouder, jeugdige, woonplaats en de plannen
 • De toegang tot de jeugdhulp
 • De gemeentelijke verordening(en) en de verschillende voorzieningen
 • Civiele procedures en de gevolgen voor de voorzieningen
 • Het belanghebbendenbegrip in de Jeugdwet
 • Bestuursrechtelijke toetsing door de kinderrechter
 • Het onderzoek dat het college uitvoert
 • De eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen
 • Recente jurisprudentie

Docent

Mr. W.M.B. Elferink heeft na 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijk overheid in 2001 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Hij is in de rechtbanken Almelo en Gelderland werkzaam geweest als teamvoorzitter en bestuursrechter. Vanaf 2013 is hij werkzaam bij de rechtbank Overijssel als jeugdrechter en bestuursrechter. Daarnaast is hij auteur van het boek “Bestuursrecht in je opleiding” en geeft hij diverse opleidingen, van civielrecht voor de overheid, jeugdrecht tot bestuursrecht.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 15 mei 2018 (9.30 – 16.30 uur), te Utrecht

€ 499 (exclusief BTW)

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.