agenda

Basiscursus Wmo 2015

Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van nog meer voorzieningen dan onder de oude Wmo. Bovendien heeft de Wmo 2015 een hele eigen systematiek voor het verkrijgen van een voorziening, zowel voor wat betreft de wijze waarop de toegang is geregeld als de toegang zelf, waarbij de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol heeft.


 • In één dag de basis opfrissen van de Wmo 2015
 • Systematiek begrijpen
 • Alle onderdelen van de wet door lopen
 • Ook een update van de recente ontwikkelingen

Inleiding

Inmiddels werkt u al met de Wmo 2015 of heeft u er al zijdelings mee te maken gehad, alleen is de context niet meer zo duidelijk. Waarom is deze wet er nu gekomen? Wat waren de uitgangspunten? Waarom is voor wat gekozen? Hoe is de systematiek ook alweer? Als u de basis begrijpt, kunt u de wet ook beter uitvoeren.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen. Tevens weet u hoe de toegang tot voorzieningen is geregeld, wat onder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt verstaan en wat de compensatieplicht inhoudt. Wij vertellen u ook over het persoonsgebonden budget, de bijdrage in de kosten en de afbakening met andere wetten (zoals Wlz en Zvw).

Na de cursus heeft u voldoende basiskennis om met de Wmo 2015 aan de slag te gaan.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor (uitvoerend) medewerkers op het gebied van de Wmo 2015. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten en welzijnsorganisaties. Het gaat om beleidsmedewerkers welzijn, leden wijkteams, Wmo-consulenten, etc.

Programma

 • Achtergrond en doel Wmo 2015
 • Wat is maatschappelijke ondersteuning?
 • Het onderscheid tussen algemene en maatwerkvoorzieningen
 • Welke taken heeft de gemeente en welke andere organisaties zijn betrokken?
 • Doelgroep
 • Toegangsprocedure: melding, onderzoek en aanvraag
 • Toegangscriteria, zoals eigen kracht, het sociaal netwerk en de afbakening met andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg)
 • Compensatieplicht
 • Persoonsgebonden budget
 • Bezwaar en (hoger) beroep
 • Recente ontwikkelingen

Workshopleiders

Hans van Rooij, zelfstandig adviseur en specialist met zeer ruime ervaring als beleidsmedewerker en als behandelaar behandeling van bezwaar- en beroepschriften op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tevens schrijft hij publicaties en is voorzitter/lid van een aantal bezwarencommissies.

Kees-Willem Bruggeman, consultant met veel ervaring als beleidsmedewerker en jurist bij sociale diensten van allerlei pluimage door heel Nederland, met expertise op algemeen-juridische afdelingen door het hele land. Verder schrijft hij publicaties, vooral over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Datum, locatie en prijs

Donderdag 1 november 2018 (9.30 – 16.30 uur), te Utrecht

€ 549 (exclusief BTW)

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en een syllabus met achtergrondmateriaal.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020-2374701.

Recensies

“Droge stof, levendig verteld. Knap! Gretigheid en interesse omtrent wet spat eraf”

- M. de Jonge, Halt