Vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen in Nederland neemt explosief toe. Deze stijging heeft gevolgen voor gemeenten en instellingen in het sociaal domein. Dit dossier biedt u selectie van relevante handreikingen en blogs om hier beter mee om te gaan.

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.