Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van voorzieningen, gebouwen, informatie en openbare ruimte is belangrijk voor de participatie van mensen. Het vraagt ook om een andere houding en mentaliteit. Het onlangs geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap verplicht overheden, bedrijven en instellingen werk te maken van toegankelijkheid. Met dit dossier helpen wij u graag op weg.