Participatiewet

Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en bijstand te verlenen aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als het gaat om arbeidsinschakeling, vragen vooral loonkostensubsidies en de invulling van beschut werk de komende jaren veel aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om mee te doen? Bij het verlenen van bijstand is de grote uitdaging om de brug te slaan naar een integrale benadering van het probleem van de burger, dwars door alle domeinen en sociale wetgeving heen. Zorgen we ervoor dat de mensen die de bijstand echt nodig hebben desnoods geholpen worden bij de aanvraag? En zorgen we dat de mensen die het niet nodig hebben hier ook geen aanspraak op maken? Een methode om dit te realiseren kan de ‘omgekeerde toets’ zijn.