Kwetsbare jongeren: 16 -27

Kennispartner

In de leeftijdsfase 16 tot 27 jaar zetten jongeren de stap naar volwassenheid. Ongeveer 15 procent van alle jongeren heeft hier op enig moment hulp bij nodig. Bijvoorbeeld hulp bij het vinden van passende zorg of het vinden van een opleiding of werk. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak. In de praktijk blijken gemeenten het vaak moeilijk te vinden om passende hulp te bieden aan deze groep. Relatief veel jongeren hebben namelijk problemen op verschillende leefgebieden en hebben dus te maken met verschillende instanties en wettelijke kaders. Dit vraagt om een brede aanpak dwars door alle wettelijke kaders heen en ruimte voor professionals om jongeren te ondersteunen richting zelfstandigheid. Een groot deel van de hulpbehoevende jongeren onttrekt zich daarnaast aan de hulp van gemeenten (en andere instanties). Veel jongeren hebben namelijk geen goed beeld van hun problemen. Zij ontkennen of onderschatten hun problemen en doen daarom geen beroep op hulp. Het resultaat is dat jongeren op latere leeftijd met een vrachtlading aan problemen aankloppen voor hulp.