Fraude

Een goede dienstverlening binnen het sociaal domein kan alleen als er geen misbruik wordt gemaakt. Hoe misbruik zich manifesteert verschilt per domein. Binnen de bijstand gaat het vaak om onterecht verstrekte bijstand, omdat de gemeente niet alle benodigde informatie had om het recht op of de hoogte van de bijstand correct vast te stellen. Bij de Wmo en de jeugdhulpverlening spelen hele andere problemen. Cliënten krijgen begeleiding toegekend, maar de aanbieder levert absoluut niet wat hij zou moeten leveren. Of de jeugdige wordt overbehandeld. Eigenlijk is hij na drie gesprekken klaar bij zijn behandelaar, maar die besluit er nog twee gesprekken aan toe te voegen. Om te voorkomen dat het geld naar de verkeerde mensen of behandelingen gaat, is het noodzakelijk om de rechtmatigheid goed in het oog te houden. In veel gevallen gaat het om onbewust overtreden van de regels. Preventie is dan ook de goedkoopste manier van het bevorderen van naleving.