Dementievriendelijk

Kennispartner

Maar liefst 70 procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar 80 procent. Samen met gemeenten, organisaties, Alzheimerafdelingen en vrijwilligers willen we dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op deze manier kunnen ze hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en geaccepteerd worden door hun omgeving. De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief. Dat blijkt ook uit onderzoek. Uiteraard zijn er aan dementie veel en grote problemen verbonden. Dat wil niet zeggen dat alles kommer en kwel is. Het wegwerken van taboe is de basis om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Het concept Dementievriendelijke gemeente of gemeenschap (DVG) biedt hiertoe concrete handreikingen. In Noord-Brabant wordt inmiddels al zes jaar gewerkt aan deze zogenoemde dementievriendelijke gemeenschappen. Er zijn al in meer dan 30 Brabantse gemeenten netwerken actief die zorgen dat het taboe rond dementie doorbroken wordt, dat er meer ontmoetingen komen tussen mensen mèt en zonder dementie en dat mensen met dementie welkom zijn in winkels, bij de sportclub enzovoort. Gewoon mee kunnen blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de samenleving, dat geldt zowel voor de persoon met dementie maar zeker ook voor de mantelzorger.