blogs

23 sociale oplossingen om leegstand te bestrijden

16-09-2016

Leegstand is een probleem. Overal in Nederland staan winkels, kerken en kantoren leeg. Voor het sociaal domein is leegstand een ver-van-mijn-bed-show. In dit blog geef ik 25 out-of-the-box ideeën om een bijdrage te leveren aan het oplossen van leegstand.

 1. Richt samen met kinderen en ouders in uw gemeente tijdelijke speelvoorzieningen in op braakliggende terreinen.
 2. Bouw leegstaande kantoren om tot woonruimte voor studenten.
 3. Denk na over het huisvesten van vrijwilligersorganisaties in leegstaande winkels.
 4. Ga aan de slag met stadslandbouw voor ex-gedetineerden. Wat dacht u van een champignonkwekerij in het leegstaande postkantoor
 5. Gebruik lege etalages voor billboardreclame van het wijkteam.
 6. Haal de bioscoop terug na het centrum en organiseer thematische filmavonden in een leeg winkelpand voor minima.
 7. Help startende middenstanders uit de bijstand aan goedkope winkelruimte.
 8. Huisvest het wijkteam in een lege winkel
 9. Organiseer een open (leegstaande) kantoren- en winkeldag. Dit geeft meer bekendheid bij het grote publiek aan de leegstandsproblematiek en laat zien welke maatregelen de gemeente neemt om het probleem op te lossen.
 10. Onderzoek de mogelijkheid om leegstaande winkels om te vormen tot zorgappartementen.
 11. Maak van leegstaande winkels creatieve broedplaatsen voor burgers, sociale ondernemers en kunstenaars.
 12. Richt leegstaande winkels in als kunstgalerij.
 13. Schrijf een prijsvraag onder de bevolking uit. Welke sociale ideeën hebben burgers om leegstand tegen te gaan?
 14. Sloop leegstaande winkels en creëer extra groenvoorzieningen.
 15. Sta tijdelijke buurtrestaurants toe.
 16. Stel als gemeente een leegstandscoördinator aan met als opdracht om de leegstand op een sociale bestrijden.
 17. Stimuleer ondernemerschap bij mensen in de bijstand en bouw leegstaande kantoorgebouwen om tot centra waar bijstandsgerechtigden onder begeleiding van gepensioneerde ondernemers het vak van ondernemer leren.
 18. Toon lef en huisvest vluchtelingen in leegstaande kantoorpanden.
 19. Tover de leegstaande kerk om tot een indoor klimpark.
 20. Transformeer leegstaande panden tot flexwerkplekken voor ZZP’ers.
 21. Vraag studenten sociale plannen te ontwikkelen voor leegstaande kantoorgebouwen en winkels.
 22. Verhuur winkelpanden voor zes maanden gratis aan startende ondernemers.
 23. Toets als gemeente of provincie bestemmingsplannen op de vraag of ze een oplossing bieden voor sociale vraagstukken.

Wat zijn jouw sociale oplossingen om leegstand te bestrijden? Stuur een e-mail naar fawzi@sociaalweb.nl.