agenda

Workshop Mantelzorgondersteuning: bouwstenen voor effectief beleid

Nederland kent inmiddels 4 miljoen inwoners die voldoen aan de omschrijving mantelzorger te zijn. Door mensen zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te laten verblijven, neemt het aantal mantelzorgers toe. Uit humanitair en economisch oogpunt is een ondersteuningsbeleid voor mantelzorgers in elke gemeente dan ook noodzakelijk. Uit de Wmo-2015 vloeit voort dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. Hoe geeft u daaraan concreet vorm in de praktijk? Verschillende gemeenten hebben al een ondersteuningsbeleid voor mantelzorgers. Heeft u het ook al op orde? En hoe effectief is uw beleid?

Inhoud en resultaat

In deze workshop gaan we actief aan de slag met bouwstenen voor een effectief ondersteuningsbeleid voor mantelzorgers.

Hoe kunt u mantelzorgers effectief ondersteunen, hoe voorkomt u overbelaste mantelzorgers en hoe creëert u respijtzorg die aansluit bij de behoefte van de mantelzorger? We kijken wat er al is in uw gemeente en wat de transformatie aan kansen kan bieden en gaan in op de do’s en dont’s in het ondersteuningsbeleid. Burgerinitiatief, de kracht van de omgeving, samenwerking en ketenzorg staan daarbij centraal.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor beleidsambtenaren en managers uit zorg en welzijn.

Programma

  • Veldverkenning
  • Voorbeelden van diverse ondersteuningsvormen: algemene voorziening, maatwerkvoorziening
  • Tegen het licht houden van het mantelzorg ondersteuningsbeleid in uw gemeente
  • De bouwstenen van een mantelzorg ondersteuningsbeleid met ruimte voor burgerinitiatief
  • Gezamenlijk opstellen van een ondersteuningsbeleid voor de fictieve gemeente ‘Mantelzorgstad’

Workshopleider

Sjaak Blenk heeft de laatste 20 jaar ervaring als manager/directeur van welzijnsinstellingen. Daarbinnen heeft hij grote expertise opgebouwd op het gebied van jongerenbeleid, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, mantelzorgbeleid en financieel beleid. Hij ziet veel kansen in de transformatie van het sociaal domein. Hij wil daarin graag nog enkele jaren verandermanager zijn. Daartoe schrijft hij blogs, geeft workshops en biedt zich aan als adviseur of interimmanager.

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de hand-outs van de presentatie.

Datum, locatie en prijs

Maandag 6 november 2017 (13.30 – 17.00 uur) te Utrecht

Prijs: € 199 (excl. BTW)

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020–637 5000.

Liever een op-maat workshop?

Sociaalweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer