agenda

Indiceren: rechtmatig en doeltreffend

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft met zijn recente uitspraken de beleidsruimte van gemeenten beperkt. Gemeenten kunnen niet zo maar stoppen met de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening, ze kunnen niet volstaan met een algemene voorziening en moeten zorgvuldig onderzoek doen naar de persoonskenmerken en persoonsbehoefte van de burger. Hoe wijst u nu huishoudelijke hulp toe, met inachtneming van deze uitspraken?

Aanleiding

Diverse gemeenten zijn overgestapt op resultaatgerichte indicering. Bij beschikking ontvingen cliënten de mededeling dat aan hen was toegekend: een schoon en leefbaar huis. Daar kan niemand op tegen zijn. Daarna kwam de organisatie vaststellen wat dat schoon en leefbare huis inhield. Het plan van aanpak. En dat leverde vaak minder uren hulp op.

De uitspraak van de CRvB lijkt gevolgen te hebben voor de resultaatgerichte indicering , dat populair geworden is onder gemeenten. Want wat is nu de definitie van een schoon en leefbaar huis? De gemeenten zullen afspraken moeten maken op welke wijzen het resultaat behaald moet worden. Dit zet ook de inkoop van ondersteuning en (maatwerk)voorzieningen op zijn kop: gemeenten moeten nu opeens aangeven op welke wijze de resultaten moeten worden bereikt.

Kortom, heel veel impact. Hoe gaat u hier mee om?

Inhoud en resultaat

In deze workshop wordt allereerst de impact van vier recente uitspraken van de CRvB besproken. De consequenties voor de praktijk worden aangegeven en hoe u daar het beste op kan inspelen, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Er worden handreikingen en praktische oplossingsrichtingen gegeven.

Daarnaast wordt er ingegaan op de consequenties van resultaatgerichte indicering, resultaatgerichte financiering en het indiceren op basis van uren. Welke keuzes kunt u maken en welke gevolgen heeft dit voor de uitvoering. En hoe levert u nu maatwerk? Na afloop kent u de consequenties en heeft u handvatten om uw eigen praktijk aan te passen aan de nieuwe lijn van de jurisprudentie. U gaat naar huis met een maatstaf over hoe huishoudelijke hulp toe te kennen met inachtneming van de CRvB-uitspraken.

De workshop is interactief aan de hand van praktijkcases en -vragen die men van tevoren kan aanleveren. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor juristen, beleidsmedewerkers, medewerkers en managers van wijkteams. Zij zijn werkzaam bij zowel gemeenten als zorgaanbieders.

Programma

  • Consequenties van de uitspraken
  • Aanpassing beleid: welke ruimte is er nog?
  • Resultaatgericht indiceren versus werken op basis van uren
  • Invloed van deze uitspraken op resultaatgerichte inkoop
  • Maatstaf voor het toewijzen van huishoudelijke hulp
  • Uw vragen en cases

Workshopleiders

Mr. drs. Tim Robbe werkte voor zijn beëdiging als advocaat meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. Hij is hij de geestelijk vader van "bestuurlijk aanbesteden". Een manier van aanbesteden die inmiddels de standaard vormt voor inkoop in het sociaal domein. Ronny de Leeuw is al meer dan 16 jaar werkzaam als adviseur in het publieke domein. Via Factum Advies zet hij zijn kennis en expertise in bij gemeenten en non-profit organisaties. Hij ondersteunt als senior adviseur bij het vormgeven, implementeren en uitvoeren van de Wmo.

Deelnameprijs

Dinsdag 3 oktober 2017, 13.30 - 16.45 uur, te Utrecht
€ 199 (exclusief BTW)

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de hand-outs van de presentatie.

Inschrijven

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Judith Nuijens.

Stuur een mail of bel naar 020–637 5000.

Liever een op-maat workshop?

Sociaalweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer